© AnMar s. c. Biuro Rachunkowe Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego  funkcjonowania Waszej Firmy.  Zakres działalności Biura Rachunkowego obejmuje: Prowadzenie ksiąg handlowych: wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi  główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych,  ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów  i usług ), rozliczenie właścicieli, sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);   obsługa pracowników, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów: ewidencja kosztów i przychodów,   ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów  i usług; obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych: ewidencje podatku od towarów i usług, obsługa pracowników, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych. Obsługa kadrowo płacowa poprzez sporządzanie: list płac, pasów wynagrodzeń,  imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);   deklaracji ZUS,  deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),   przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;   przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego  rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,   pomoc w organizacji szkoleń BHP,   prowadzenie dokumentacji kadrowej- w tym przygotowanie  akt pracowników.   Pozostałe usługi: sporządzanie wniosków VZM-zwrot za materiały budowlane,  sporządzanie rozliczeń rocznych,  rejestracja działalności gospodarczej, przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu  oraz banków, kontakt z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).